2013-2015 yılları arasında Karadeniz'in en güzide şehirlerinden biri olan Giresun'u tanıtmak adına bağımsız yazarlarla başlattığımız Giresun Blog projemizle artık ilgilenemiyor olsak bile bu zamana kadar yazılmış olan birbirinden önemli yazıları sizlere arşivlemek istedik. Önemli bir kısmını da şehrimizin daha geniş kitlelerce tanıtımına destek olmak amacıyla Gezimingo seyahat sitesine aktardık. Dilerseniz birden fazla bağımsız yerel Giresunlular tarafından yönetilen sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.

Giresun bölgesinde yapılan bal ve ceviz ormanı projeleri

Şehrimizin sanayi ve hizmet sektörü bakımından geri kalmış olmasının çareleri bulunamazken, kırsal kesimde yaşayan nüfusu kalkındıracak projeler birer birer hayata geçirilmeye başlandı. Giresun’un fındıktan sonra önemli gelir kaynaklarından biri olan, arıcılık işiyle uğraşan vatandaşlarımızı desteklemek için Giresun Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bal ve ceviz ormanları kurulmaya başlandı. Bir Orman Mühendisi olarak bu konuyu sizlere duyurmak istiyorum.

Arıcılık Projeleri hayata geçirilmesinde ve denetiminde katkısı olan Şebinkarahisar Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza(ATM) Şefi Ömer Faruk TOPÇU’dan aldığımız bilgiler ışığında ‘Bal ormanlarına  dikilen Akasya, Ihlamur, Yaban kuşburnu, ahlat, kiraz, Yaban eriği gibi nektarı bakımdan zengin ve çiçek açma zamanları yönünden birbirini periyodik olarak takip eden türler seçilmiştir. Böylelikle kurulan Bal ormanlarında maksimum verime ulaşmak amaçlanmıştır.’ Ayrıca kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza katkı sağlayan bu projelerin yanı sıra, ülke çapında AMT şeflikleri vasıtasıyla erozyonla mücadele için yaptığımız çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Dikilen ağaç türüne göre hektarda ağaçlandırma çalışmalarında 1500-1800 adet, erozyon kontrolü çalışmalarında ise ortalama 750 adet fidan dikilmektedir. Bu açıklamalar neticesinde ülkemizde; 566.980 hektar alanda ağaçlandırma faaliyeti karşılığı 907.168.000 adet fidan, 551.320 hektar alanda erozyon kontrolü faaliyeti karşılığı 413.000.000 adet fidan, olmak üzere toplam 2003’ten 2012 yılı sonuna kadar 1 milyar 320 milyon adet fidan toprakla buluşturulmuştur.’ Bir yandan ülkemizi çölleşmesini engellemeye çalışırken aynı zamanda halkımızın geçimine katkı sağlayacak bal ve ceviz ormanı gibi projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını belirtti.’ Arıcılık sektöründe ülkemizin dünyadaki durumunu özetleyecek olursak;

‘Arıcılık, dünyada birçok ülkede ve Türkiye’de kırsal kalkınmada önemli rol oynamaktadır. Türkiye’de ek gelir sağlamak amacıyla yapılan arıcılık faaliyeti son yıllarda ana gelir kaynağı olma yolunda gelişme göstermektedir. Türkiye iklim ve bitki çeşitliliği bakımından yıl boyu arıcılık çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Ortalama 4,5 milyonun üzerinde koloni varlığı ile dünya koloni varlığı içerisindeki % 8’lik paya sahip olan Türkiye’ de 2006 yılı itibariyle ortalama üretilen bal miktarı 83.842 tondur. Dünyada çam balı üretiminin % 92’si Türkiye’ de üretilmektedir.’*

Üst satırda geçen bilgiler ışığında şehrimizin gerçekleşen bu projeler sayesinde arıcılık sektöründe söz sahibi olabilecek bir konuma gelmesi amaçlanmaktadır.

Ceviz

Bir başka proje olan ceviz ormanı projesinde belirlenen köylerde ceviz ağaçlarından oluşan alanlar oluşturulmaktadır. Ceviz ağaçlarından elde edilen hasatlar köy tüzel kişileri aracılığıyla köy halkına eşit şekilde pay edilmektedir.

Ceviz ve bal gibi ekonomik değeri nispeten diğer tarımsal ürünlere oranla iyi olan besin maddelerinin Giresun iklim şartları ve bitki örtüsü için uyumlu olması halkımız için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Zira Giresun da sahilden iç kesime doğru çıkıldıkça Şebinkarahisar, Alucra gibi ilçelerimizde iç Anadolu iklimi hakim olmakta bu sayede güneşlenme süresi ve bitki örtüsü değişmektedir. Sahil kesimlerinde kestane balı üretimi için uygun bir ortam sağlarken, şehrin rakımı yüksek ilçeleri olan Şebinkarahisar ve Alucra da çiçek balı üretimi için uygun bir ortam sağlamaktadır. İklimsel avantajları değerlendirerek böyle projeler sayesin de kırsal kesimde yaşayan halkımıza bir nebze de olsa katkı sağlanmak amaçlanmaktadır.

*Kaynak: https://www.aricilikmuzesi.net/HaberDetay2.aspx?HaberKategoriId=2&HaberId=44

Bu yazıyı paylaşın
Mehmet Talha
Mehmet Talha

19 Mayıs 1992 de Trabzon da doğdu.2002 yılından itibaren Giresun da yaşamaktadır.2014 yılında lisans eğitimini tamamladı.Meslek hayatına Orman mühendisi olarak devam etmektedir. Giresun'a faydalı olan platform ve kuruluşların neferi olmaya her daim hazır bir kişiliktir.

Articles: 7

One comment

  1. selam şefim bal ormanı için bi sürü tür seçmişsiniz … meşe ağacı bal ormanları için uygun bi tür değilmi acaba …

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2013-2015 yılları arasında Karadeniz'in en güzide şehirlerinden biri olan Giresun'u tanıtmak adına bağımsız yazarlarla başlattığımız Giresun Blog projemizle artık ilgilenemiyor olsak bile bu zamana kadar yazılmış olan birbirinden önemli yazıları sizlere arşivlemek istedik. Önemli bir kısmını da şehrimizin daha geniş kitlelerce tanıtımına destek olmak amacıyla Gezimingo seyahat sitesine aktardık. Dilerseniz birden fazla bağımsız yerel Giresunlular tarafından yönetilen sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.