Ekonomi Giresun Balıkçılığı Sosyal Sorumluluk

Giresun’da Doğal Alabalık Avcılığı

Minik uyarı: Gönüllü yazarımız tarafından yazılan bu içeriği yayınlayalı yaklaşık 3 sene geçti. İçindeki bilgilerin eskimiş olabileceğine karşı dikkatli olmanızı öneririz. Eğer güncel bir sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.

Giresunumuz canlı çeşitliliği açısından ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Bu canlıların en önemlilerinden olan balıklar Karadeniz’de ve içsularımızda yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Dünyada ve ülkemizde yetiştiriciliği en çok yapılan türlerin başında gelen alabalık, elbette sadece çiftlik havuzlarında yaşayan bir tür değildir. Doğada insana rağmen hayatını sürdürmeye devam etmektedir. Bu açıdan çeşitli sıkıntıları vardır ve doğal ortamlarda azalmasını adeta havuzlardaki varlığı ile telafi etmeye çalışmaktadır. Bu sebepten dolayı bölgemizdeki doğal alabalık türünü korumak bizlere düşüyor. Bizler kaçak avcıları ve belgeleri olmadan bilinçsizce avlanan kişileri jandarmayı (156) arayarak ihbar etmeliyiz ki, nesli tükenmekte olan doğal canlıları koruyabilelim. Ayrıca serpme ağ ile yapılan avcılık alabalıkların yuvalarını bozup, yumurtaların açılmasını engellemektedir. Bunun yanında kireçle ve elektroşokla yapılan avcılık da canlı yaşamın neslini tehlikeye atmaktadır. Tüm bunların bilincinde olup doğal yaşamı korumak bizim insanlık görevimizdir.

Şehrimizde, orman içi sularda avlanabilmek için Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’nden orman içi sularda avlanma belgenizi almanız gerekmektedir. Belgesiz avlanıp yakalanan kişilere cezai işlem uygulanmaktadır.

Bölgemizde alabalık avcılığı 3/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ

AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/66)  ile düzenlenmiştir.

Bu Tebliğin amacı; 1/9/2012-31/8/2016 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarını belirlemektir.

Buna göre bölgemizdeki iç sular ve orman içi sularda doğal alabalık avcılığı yapmak için tebliğde belirtilen sınırlama ve yasaklara uymamız gerekiyor. Bu sınırlamaları sizlere kısaca açıklayacağım.

Orman içi sularda amatör avcılık:

(1) Orman içi sularda amatör avcılık için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı mahalli birimlerinden “Orman İçi Sularda Dönem Boyu Avlanma İzin Belgesi” veya “Günlük Avlanma Fişi” alınmak suretiyle yapılır.

(2) Günlük Avlanma Fişi verme yetkisi, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller kapsamında, kendi mülki hudutları ile sınırlı olmak üzere, köy tüzel kişiliklerine devredilebilir. Bu tür alanlarda Gökkuşağı Alabalığının bulunması durumunda, bu tür için zaman yasağı uygulanmaz.

(3) Gökkuşağı alabalığı avcılığında doğal alabalıklara uygulanan zaman yasağı geçerlidir.

(4) Tatlısu kefali avcılığında Çizelge-6’daki, orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait zaman yasağı uygulanır.

(5) Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, özel avlanma izni ile avlanılan orman içi sularda gün içinde avlanma saati ve avcı sayısına sınırlama getirilebilir.

Zaman yasakları:

Doğal alabalık (Bütün türler) Tüm Bölgeler 01 Ekim-01 Mart
Gökkuşağı alabalığı Orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır. Yok (Orman içi sular hariç) 

Günlük limitler:

Avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır.

Türler Latince adı Boy Limiti
(en az)
Günlük Limit
(en fazla)
Doğal alabalık (Bütün türler) 25 cm. 3 adet
Gökkuşağı alabalığı O. mykiss Yok 10 adet

Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’e buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Minik uyarı: Gönüllü yazarımız tarafından yazılan bu içeriği yayınlayalı yaklaşık 3 sene geçti. İçindeki bilgilerin eskimiş olabileceğine karşı dikkatli olmanızı öneririz. Eğer güncel bir sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.